Category: Giáo dục

Soạn bài Nhớ ơn thầy cô

Soạn bài Nhớ ơn thầy cô Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát bức tranh sau và trả lời câu hỏi (SGK/129) Những người trong tranh là ai? Họ đang làm gì? Gợi ý: Những người trong tranh là những người thầy và các học trò thời xưa. Họ đến thăm thầy cũ

Soạn bài điệp ngữ

Soạn bài điệp ngữ Hướng dẫn I.Hướng dẫn tìm hiểu câu hỏi phần bài học 1.Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ Câu 1. Những từ ngữ được lặp lại trong khổ đầu và cuối cuối bài “Tiếng gà trưa”. Khổ 1: Nghe (3 lần) Cả hai khổ: – Tiếng gà Khổ 2: Vì

Soạn bài Hội làng

Soạn bài Hội làng Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Quan sát bức tranh sau và trả lời câu hỏi (SGK/134) -Trang phục của những người trong tranh là trang phục truyền thống hay hiện đại? -Những người trong tranh đang làm gì? Gợi ý: – Trang phục của những người trong tranh