Chiếc lá cuối cùng O’henry: Tóm tắt, Phân tích và Soạn bài

“Văn học nằm ngoài định luật của băng hoại, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết”. Tác phẩm Chiếc lá cuối cùng o’henry là một trong những ngôi sao sáng trên những trang văn học lấp lánh giá trị nhân văn. Cùng Tinhhoakienthuc.com tóm tắt, soạn bài, phân tích và tìm hiểu tác phẩm