Kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Đổng bằng lời kể của chàng thanh niên

Kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Đổng bằng lời kể của chàng thanh niên Hướng dẫn Tôi là Phạm Ngũ Lão, ngưòi làng Phù ủng. Tôi được Đại vương Trần Quốc Tuấn rất mực yêu quý và tin tưởng. Tôi không thể quên được hôm đó – ngày đầu tiên tôi có cơ